شرايط پذيرش نمايندگی و عامليت فروش

  • نداشتن  سوء  سابقه  بنا  به  تصدیق   مراجع  ذیصلاح
  • داشتن تجربه کافی در امر فروش
  • داشتن ظرفیت فعالیت تجاری متناسب با حوزه فعالیت

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی

کپی  جواز  کسب  معتبر  و  مرتبط بنام متقاضی

کپی شناسنامه از تمام صفحات

کپی آخرین مدرک تحصیلی

دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد.

گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر

مدارک مورد نیازبرای اشخاص حقوقی

تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی

کپی اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی

کپی شناسنامه مدیرعامل از تمام صفحات

دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازمدیر عامل که در سال جاری گرفته شده باشد.

گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر

توضیحات:

۱. اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی فقط به شهرها یا استان‌هایی صورت می‌پذیرد که شرکت جهان کلاچ در آن منطقه نمایندگی انحصاری برای کالای موردنظر نداشته باشد.

۲. شرایط پرداخت حین عقد قرارداد با توجه به سوابق و مستندات متقاضی مورد مذاکره و توافق قرار می‌گیرد.

۳. موارد خاص تقاضا در صورت عدم احراز یک یا چند مورد ازشروط فوق الذکر تنها با صلاحدید و تصمیمات کمیته اعطای نمایندگی قابل بررسی خواهد بود.

۴. ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت و تطبیق با کپی عودت داده می‌شود.

نحوه اعطای نمایندگی

درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی مندرج در بالا در یک دوره چند ماهه بدون اعطای نمایندگی و اخذ تعهدات خاص بصورت  آزمایشی فعالیت تجاری فیمابین صورت می گیرد و پس ازآشنایی با ظرفیت فعالیت و سنجش کشش بازار منطقه مورد درخواست برای محصولات جهان کلاچ طی  یک جلسه  حضوری بنا بر شرایط و مستندات ارائه شده قرارداد انحصاری یا عاملیت فروش منعقد میگردد.

طی این قرارداد شرکت جهان کلاچ متعهد می گردد که درقبال تعداد مورد توافق در سال ، فروش محصولات  خود را بصورت انحصاری/غیر انحصاری در استان مورد نظر به فرد مذکور اعطا نماید.