شرایط گارانتی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است شرایط  گارانتی را به دقت مطالعه نمایید:

موارد ابطال گارانتی:

  •  دیسک و صفحه نباید دستکاری شده باشند مانند: ماشینکاری، سوهانکاری، سوراخکاری و غیره
  • وجود روغن و چربی بر روی محصول (بخصوص در قسمت لنت مجموعه)
  • وجود اثرات سوختگی و صافی بیشاز حد لنت و چدنی (نشان دهندهی حالت نیم کلاچ در خودرو)
  • کامل بودن مجموعه KIT3 جود مجموعه‌های دیسک، صفحه و بلبرینگ)
  • عدم خوردگی بیش از حد در قسمت انگشتی‌های فنر خورشیدی (عمق خوردگی مجاز 0.7 میلی‌متر، محل نشست بلبرینگ بر روی فنر خورشیدی) که نشان دهنده‌ی حالت نیم کلاچ زیاد یا عدم رگلاژ صحیح دوشاخه کلاچ میباشد
  • وجود هرگونه ترک، شکستگی، دفرمگی و غیره در محصول برگشتی (سالم بودن کامل مجموعه از نظر ظاهری)
  • عدم یکنواختی سائیدگی لنت در سمت فلایویل (نشان دهندهی پله‌دار بودن فلایویل)
  • عدم اعلام مقدار کیلومتر کارکرد مجموعه بر روی خودرو
  • عدم اعلام ایراد و مشکل مجموعه بصورت کتبی و منحصر به مجموعه‌ی برگشتی
  • مجموعه‌ی دیسک و صفحه عودتی در بسته بندی صحیح و سالم تحویل گردد (داخل کارتن مجزا برای جلوگیری از صدمه رسیدن به مجموعه)